هاست دایرکت ادمین آلمان

Plan1

فضای دیسک یک گیگ
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی دارد
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان

Plan2

فضای دیسک پنج گیگ
پهنای باند نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی دارد
کنترل پنل دایرکت ادمین
دیتاسنتر آلمان