هاست ایران پر قدرت

هاست ایران جهت رفع فیلتری دامنه چت روم

Plan2

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه 1
تعداد پارک دامین 3
بکاپ هفتگی
پشتیبانی PHP دارد
کنترل پنل Directadmin

Plan1

فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه 1
تعداد پارک دامین 1
بکاپ هفتگی
پشتیبانی PHP دارد
کنترل پنل Directadmin

Plan3

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه 1
تعداد پارک دامین 5
بکاپ هفتگی
پشتیبانی PHP دارد
کنترل پنل Directadmin

Plan4

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه 1
تعداد پارک دامین 10
بکاپ هفتگی
پشتیبانی PHP دارد
کنترل پنل Directadmin